Att öka sin effektivitet

· Driva företag
Author

I ett samhälle där konkurrensen växer i alla branscher dagligen så blir det allt viktigare att optimera alla faktorer som optimeras kan. För ett företag som producerar saker så är det förmodligen just produktionen som är viktigast att optimera.

Effektivt

TAK/OEE

För att ta reda på om man producerar så mycket man bara kan så använder man sig av ett värde som man kallar för TAK/OEE och beskriver kortfattat hur väl man använder sina maskiner. OEE-värdet är det som kan sägas vara nyckeln till att effektivt kunna hitta och bearbeta det som saktar ner produktionen, det som även är känt som flaskhalsar. För att mäta sådant så kan man välja att göra det manuellt, vilket är mycket tids- och resurskrävande, eller så använder man någon form av automatiskt industrisystem som sköter det i realtid och ger tolkbara rapporter på vari problemen ligger.

Arbetsmiljö

Något som dock aldrig går att optimera bort är den mänskliga faktorn. Den mänskliga faktorn innebär ju att misstag alltid är möjliga, oavsett hur optimerat saker och ting är. Det man dock kan göra är ju att ge människorna de optimala förutsättningarna för att dessa misstag ska bli så få som möjligt. En sak att göra då är att optimera arbetsmiljön så att arbetarna mår bra och kan utföra arbetet på bästa och mest effektiva sätt.

Hur man gör detta beror på arbetarnas behov, ser man till att möta deras behov så att arbetet kan utföras säkert, effektivt och att man samtidigt mår bra när man är på arbetsplatsen, då har man kommit en bra bit på väg.