Konsulters värde

· Driva företag
Author

Även om timkostnaden för en konsult så gott som alltid är högre för företaget så brukar det ändå, summa summarum bli billigare för dig som kund.

Den största fördelen med konsulter är att man inte behöver knyta sig till allt för långa avtal. Anställningar är omringade av extremt stora regelverk vilket vissa gånger kan vara bra men ibland även problematiskt. Om man som företag endast har behov av ett mindre antal timmar så kan det vara svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Då kan det ofta vara värt att betala lite mer per timme men få rätt kompetens och bra effektiv tid.

konsulter

Vanliga exempel på positioner som kan vara bättre att ta in som konsult är bokföringskonsulter i mindre företag, olika typer av it-konsulter och marknadsföringskonsulter. Konsulter finns även inom områden som långt ifrån alla företag når. Ett exempel på detta är inom området offentlig upphandling som vi tidigare skrev om. Även riktigt stora företag kan där ha svårt att hitta eller motivera rätt kompetens att komma och jobba heltid hos dem. Då kan konsulter istället vara rätt val.

Den sista kategorin konsulter vi tänkte nämna är konsultmäklarna. Dessa hjälper er som kund att hitta den konsult som bäst passar er behovsprofil gällande budget, kompetens och arbetssätt.