Att driva företaget framåt

· Driva företag
Author

Det att driva ett företag är lätt när man väl bemästrar alla saker som är nödvändiga för att ett företag skall fungera och sälja. Det är en uppsjö av områden man måste ha koll på om man vill göra det riktigt bra.

Många blir förvirrade och rädda av att starta eget företag just för att det innebär ett stort ansvar och kan ge mycket huvudvärk om man inte förstår allt. Sanningen ligger någonstans mittemellan men vill man driva ett eget företag måste man se det som en kul utmaning annars kommer det aldrig att fungera.

Att komma på fötter och ta nästa steg

Om du redan är förbi områden såsom bolagsbildning, ekonomi/bokföring, finansiering/riskkapital, marknadsföringsstrategier och affärsplaner så har du förmodligen redan en verksamhet som rullar. Du är med andra ord redan på fötter och har några anställda, nästa steg är då att förädla din verksamhet och bli ännu bättre på vad du gör. Kanske behöver du nyanställa och hitta duktigt folk eller utveckla marknadsstrategierna för att ta dig in på andra geografiska marknader eller produktområden.

Tänk på din viktigaste tillgång, personalen

Man brukar säga att ett företags viktigaste tillgång är personalen. Det är sant på många sätt även om man kanske mer fokuserar på det dagliga och operativa arbetet när man är ett mindre företag. Det går ofta ut mot de anställda som man inte hinner fokusera fullt på. Har du ett mindre företag skall göra en större insats på att vårda dina anställda, utbilda och utveckla dem så gott det går. De måste tidigt känna sig delaktiga i alla processer, på så sätt känner de sig värdefulla och kan prestera bättre. Ett aktivt personalarbete med många uppföljningar och samtal kommer göra att du slipper nyanställa folk eller arbeta med folk som inte presterar fullt i långa loppet.

Utveckla din marknadsföring

Om du vill växa och öka din försäljning så är det marknadsföring som är verktyget som du bör vässa. Det innefattar allt från digital marknadsföring och PR till kund- och marknadsundersökningar. Du måste veta exakt var du står gentemot dina kunder och konkurrenter annars befinner du dig i ett ingenmansland. Nå ut till kunder och fråga dem om vad de tycker om din tjänst och samla den viktiga data som du får från de som faktiskt betalar för din tjänst. Titta också på hur konkurrenter gör när det gäller saker som du känner att företag är mindre bra på.

Nya nischer och marknader

Det finns alltid nya saker man kan komplettera gamla tjänster och produkter med. Det är det som kallas för att hela tiden vara anpassbar. Det mesta i samhället idag förändras i en hisklig takt och då gäller det att alltid hänga med och helst ligga steget före utvecklingen. Finns det någon intressant nisch som ditt företag skulle kunna slå sig in på eller vidareutveckla med befintliga kunskaper? Finns det till och med en ny marknad – geografisk som produktmässig – som det kan vara värt att titta närmare på? Öppna blicken och titta ut över det vackra marknadslandskapet för dina tjänster eller produkter. Kanske ser du något som du borde sett tidigare!