Din guide som småföretagare om finansieringsformer

Det är idag svårt att få finansieringar i Sverige för småföretagare. Även om man kommit igång med företaget och faktiskt säljer bra så är det svårt att få igenom ett företagslån. Banker vill ha goda garantier och intäkter räcker oftast inte. Man måste ha en pant i form av ett kapital (pengar och/eller realkapital), ungefär som det funkar med ett vanligt personlån.

De flesta företag i Sverige är småföretag och drivs av en eller en handfull personer. Småföretagen är enormt viktiga för vårt land tack vare alla de arbetstillfällen de skapar. Mot bakgrund av att många småföretagare ofta är i behov av kapital tycker vi att det är på sin plats att de får all nödvändig information när det gäller vart man kan vända sig om lån och finansieringar.

På den här sidan har vi lagt fokus på att hjälpa och vara en guide för mindre företag som är i behov av finansieringar.

Olika finanseringar

Vi har tittat närmare på flera vägar man kan gå som småföretagare när det gäller olika sorters finansieringar. Nedan följer en översikt av några som vi rekommenderar och som vi gärna vill upplysa er mer om.

Kreditgarantiföreningar

En finanseringsform där organisationens (kreditgarantiföreningens) medlemmar, det vill säga företagarna, går samman och skapar en gemensam säkerhet för lånefinansieringar hos till exempel banker eller andra kreditinstitut. Finanseringsformen har hjälpt många nya företag att komma igång samt hjälpt befintliga småföretag att expandera.

Affärsänglar

Affärsänglar kan ses som ett mindre riskkapitalbolag. Det är oftast fråga om en privatperson som investerar eget kapital mot ägande. Affärsängeln går in som en aktiv investerare genom att bidra med sin spetskompetens på affärsområdet. Tidsaspekten kan vara begränsad och investeringen baseras ofta på personen/personerna bakom företaget mer än själva affärsidéen.

Bootstrapping

Bootstrapping är per defintion ingen finansieringsform. Termen syftar mer kring att man klarar företagandet på egen hand så gott det går och utan kapitalinjektioner från investerare. Med hjälp och expertis så går det att hitta vägar som minskar ett företags kapitalbehov. Några exempel är att man tittar närmare på hur man hittar nya gratisresurser, delar resurser genom samarbeten eller söker offentliga medel. Här går det att vara mer mer snillrik än man tror!

Din guide vid uppstart

Vi vill vara en guide för dig som är i uppstartsfasen med ditt företag. Vi kommer att ge råd kring hur man kommer igång med företagandet. Det kan gälla de mest grundläggande sakerna; alltifrån att registrera ditt företag till att skriva en bärande affärsplan. Om du skall besöka en bank eller ett kreditinstitut är det viktigt att vara förberedd och vi hoppas kunna ge dig den information som behövs för att du skall känna dig redo.