Dags att ha en plan för kommunikationen

· Arbete, Driva företag, Tips
Author

Att starta ett eget företag är inte sällan en dröm för den som har en passion för sitt yrke, kanske upplevde du att du begränsades som anställd och ville göra mer eller annorlunda.

Även om uppstarten och den första tiden ofta är förknippade med en del stress och oro framförallt över den ekonomiska biten så är engagemanget och intresset en drivkraft som räcker för att komma igång med företaget. Efter detta första steg börjar kunderna komma in och det tar all tid och lite till. Sena nätter med administration och långa dagar med arbete, du kanske känner igen dig.

För den lyckligt lottade kommer sen dagen när du kan och vill anställda fler i ditt företag. Många beskriver det lite som att ha ett barn som ska flytta hemifrån, kontrollen försvinner och man måste lita på andra. Även om du nu fått in mer arbetskraft så kan man känna en känsla av otillräcklighet när kontrollen försvinner. Det är i det här skedet som det på allvar börjar bli relevant att se över strukturer så att ni jobbar så lika som möjligt inom företaget, som en enhet snarare än olika individer. Då är det dags att anlita en kommunikationsbyrå såsom bridagency.se för att få hjälp med en kommunikationsplan.

En kommunikationsplan är ett relativt flexibelt begrepp, men kort och gott handlar det om att sätta en plan och struktur för hur ni skall kommunicera kring ert varumärke för att bibehålla och stärka uppfattningarna som omgivningen har om er. Det innefattar att enas kring en bild av vad företaget är och vilka syften ni har, hur ni ser på kunder och bemöter dessa men även hur ni agerar gentemot leverantörer. Vissa kanske kan tycka att det är lite onödigt, man är ju den man är så att säga, men faktum är att det vi känner för varumärken som vi handlar med inte är något som hänt av sig själv. Gå till dig själv och fundera över ett företag som du känner stort förtroende för, som du kanske skulle rekommendera till en nära vän. Vad är det som gör att du rekommenderar just dom och vad grundar sig det förtroendet på, just dessa tankar kommer att hjälpa dig att se utifrån på din egen verksamhet också. Lycka till!