Identifiera sin målgrupp

· Driva företag, Tips
Author

En bra affärsidé är inte komplett utan att veta till vem man planerar sälja sina tjänster eller produkter. Men att identifiera sin målgrupp är ibland lättare sagt än gjort och metodiken som fungerar bäst kan skilja sig en hel del från bransch till bransch, men ibland även från företag till företag.

Många väljer som sagt att identifiera sin målgrupp redan när företaget startas, men som företaget växer och förändras kan denna målgrupp bli mer omfattande eller till och med förändras. Man kan också ha väldigt olika målgrupper för olika tjänster och produkter. Och att veta vem som mest vill varje av dessa är ett viktigt arbete.

Det kan också hända att man tror sig veta sin viktigaste målgrupp men all data visar annorlunda. I en verksamhet som en butik där man säljer mängder med olika produkter är det ju nästan ett omöjligt jobb att försöka identifiera varje produkts målgrupp och sedan marknadsföra alla. En lösning på detta kan vara att använda sig av så kallad demografisk profilering då man tar reda på vilka som faktiskt kommer in i butiken. Därefter kan man titta på vad de egentligen köper.

Alla etablerade företag kan dock dra nytta av strategin att titta på sina befintliga kunder och se vilka som köper mest. Det är ju fler sådana kunder man vill ha. Även om de på ytan ibland skiljer sig stort från varandra är det mycket möjligt att det finns en röd tråd man ännu inte identifierat.

Beroende på verksamheten kan den mest värdefulla kunden variera. Somliga vill ha kunder som spenderar så mycket som möjligt vid ett enda tillfälle medan andra vill ha de som handlar oftare. Man kan även gå ett steg vidare försöka ta reda på vilka som i större utsträckning rekommenderar ens tjänster eller produkter till andra. Den så kallade mun till mun marknadsföringen.

Efter all insamling av data och teoretiseringar om vilken målgrupp som är mest värd att satsa på kommer man fortfarande behöva sätta det på prov i praktiken för att veta om man har rätt eller ej.