Innovationsstöd

· Driva företag
Author

Innovation När du har en ny idé, produkt, tjänst eller vill vidareutveckla något, kan du få extra stöd utöver arbetsförmedlingens starta eget bidrag. Almi har en hel del att erbjuda för att underlätta under hela innovationsprocessen.

Det är fantastiskt roligt att arbeta med en helt egen idé från det första fröet till dess att det går att skörda i form av ekonomisk avkastning. Men det är en lång process som kräver uthållighet och kapital. Har du en innovativ idé så kan du få stöd redan när du håller på att utveckla dina idéer. Innan du kontaktar Almi för första gången kan det vara bra att tänka igenom idén och gärna skriva ned det viktigaste så går det lättare att göra en snygg presentation. Naturligtvis så har du även rätt till arbetsförmedlingens starta eget bidrag om du är arbetslös. Du kan hitta mer information på www.startaforetag.nu om starta eget bidrag.

Att fundera på:

 • Är min idé unik på marknaden.
 • Har den innovationshöjd eller nyhetsvärde.
 • Har den en marknad som tillräckligt stor för att  idéen ska vara lönsam.
 • Kan jag själv driva projektet till rimliga utvecklingskostnader.
 • Påverkar min innovation miljön negativt

Om din innovation uppfyller ovanstående kriterier så är chanserna att få innovationsstöd från Almi goda.

Almis innovationsstöd:

 • Förstudiemedel i tidig fas: Ett belopp på cirka 25 000 kronor.
 • Innovationscheck: Ett bidrag som kan täcka upp till 50 procent av dina omkostnader för att utveckla din idé. Till ett maxbelopp på 50 000 kronor.
 • CINERGY: Verktyg för tillväxt och kreativ samverkan
 • Innovationsrådgivning: Kostnadsfri rådgivning, från idé till färdig produkt
 • Innovationslån: För innovativa projekt som befinner sig i utvecklingsfasen.
 • Såddkapital: Almi kan låna ut riskkapital till nyföretagande.

När du arbetar med en innovativ idé så är det viktigt att fundera över om du ska söka patent på din produkt eller tjänst och hur det patenten ska se ut. Ska den bara täcka en vital del av produkten, eller innefatta hela konceptet?Är det ett patent som enbart ska täcka landets gränser eller ska det innefatta hela Europa? Almi kan informera om hur du tar sig igenom hela patenteringsprocessen och ge goda råd om vad som lämpar sig bäst till just din innovation.