Låg- eller högkonjunktur

· Ekonomi
Author

När det kommer till huruvida ett företag blir framgångsrikt eller ej är det många faktorer som spelar in. En av dessa är huruvida det för tillfället råder låg- eller högkonjunktur.

konjunkturEn högkonjunktur innebär att det är full fart i samhällsekonomin, vilket medför att efterfrågan på varor och tjänster är hög som i sin tur innebär att det går bra för de flesta företag. Är efterfrågan hög innebär detta att efterfrågan kanske är större än vad marknaden klarar av att leverera, vilket gör att det alltid finns jobb för de företag som levererar vissa typer av varor eller tjänster. Kort sagt så är högkonjunktur något som är positivt för i stort sett alla företag.

Lågkonjunktur däremot är något som får de flesta företag att dra öronen åt sig. Under en lågkonjunktur är efterfrågan på varor och tjänster lägre, vilket leder till att företags lönsamhet blir betydligt lägre, vilket gör att vinsten sjunker. Följden kan bli att ett företag tvingas sparka personal. I en lågkonjunktur har kort sagt många företag det tufft.

Det ska dock sägas att vissa branscher är mer känsliga för lågkonjunktur än andra. Några branscher som ofta påverkas starkt av konjunkturen är exempelvis motorbranschen samt hotell- och restaurangbranschen medan exempelvis läkemedelsbranschen samt livsmedelsbranschen oftast är mindre känsliga för svängningar i konjunkturen.