Miljön i fokus

· Driva företag, Tips
Author

Fler och fler företag har miljön i fokus och alla försöker vi dra vårt strå till stacken. Vi arbetar för att inte belasta miljön allt för mycket. Små som stora företag kan göra mycket för att skapa bättre förutsättningar för den egna miljöpåverkan. Miljömedvetenheten är något som är viktig för oss alla oavsett som företag eller privatpersoner.

Bra lösningar som hjälper till

Vissa företag får arbeta mer för att minska sina utsläpp och det som behöver åtgärdas. Idag så finns det bra lösningar som hjälper till och förbättrar för företagen. En del behöver göra krafttag för att ska förbättringar inom sin bransch. Andra kanske inte behöver ta till några stora drastiska åtgärder. Industriföretagen kan vara de som får arbeta mest för att skapa en mer miljövänlig verksamhet. Många material inom industri är kostsamma att förändra samtidigt som det belastar miljön mycket att framställa dem. Betong är ett materialexempel som inte går att framställa utan klimatpåverkan, men det är också ett material som behövs på alla byggen. Allt fler väljer att bygga upp ett miljövänligt företag från grunden för att slippa kostsamma ändringar i efterhand och för alla fördelar ett miljövänligt företag ger omvärlden.

En fördel att tänka sig för

Mindre företag kan tänka på vilken typ av el som företaget använder sig av. Det finns energismarta alternativ till belysning som kan användas i kontorslokaler. Släck belysning i rum som inte används kan vara en väg att gå. Företaget kan, tillsammans med hyresvärden, komma överens om att installera solceller på taket. Även resor inom företagen kan ses över och välja mer miljövänliga alternativ, alla företag borde idag ha en miljövänlig resepolicy som minskar antal onödiga resor och förespråkar buss och tåg när det är möjligt. Det finns idag IT system som hanterar möten och konferenser med andra på ett enkelt sätt, då slipper anställda att resa för att träffa kunder och samarbetspartners.

Vad kan man göra?

Vi har blivit allt mer duktiga på att sopsortera hemmavid. Detta är också något som kan förbättras inom företagen. Det finns de som är föredömen inom sortering genom att minska på pappersanvändandet för att spara på miljön. Men även kartong, matrester från lunchen, metaller och plast borde sopsorteras på företaget innan det slängs. Sätt er ner tillsammans inom företaget och fundera på vad ni kan göra som företag. Det kan finnas sätt som ni inte har tänkt på och alla saker som kan göra något för miljön är bra för både miljön och företaget. Hitta lösningar som passar bäst för ert företag och ni vet att alla saker som görs för att förbättra miljön är till fördel även om det är små saker.