Om offentlig upphandling

· Driva företag
Author

Upphandlingslagstiftningen i Sverige grundas på regler för handeln mellan EU-länderna som EU har satt för ökad rörlighet inom unionen.

Upphandling

Med offentlig upphandling menas att leverantörer från olika EU-länder skall kunna tävla på den internationella marknaden på samma villkor, för att öka handelsutbytet mellan länderna. Riktlinjerna för offentlig upphandling dras inom de grundläggande principerna för jämlikhet, ömsesidigt erkännande, öppenhet och mot diskriminering.

Genom reglerna för offentlig upphandling vill man säkerställa att myndigheterna behandlar alla som söker erbjuda tjänster eller varor till offentlig sektor lika. Bara i Sverige uppskattas värdet av lagen om offentlig upphandling till mellan 450 och 535 miljarder per år. På Konkurrensverket kan du läsa mer om varför offentlig upphandling är viktigt för konkurrenskraften.

Om du genom ditt företag vill erbjuda dina tjänster eller varor till offentlig sektor och få ett affärskontrakt så kan det vara bra att hålla koll på tidigare upphandlingar. Dessa handlingar är offentliga enligt lag och kan ge dig en fingervisning om hur just du skall lägga ditt anbud. Det är nyttigt för i princip alla företagare lära sig mer om varför det kan vara bra att ha koll på offentliga handlingar inför placering av anbud. Här kan det finnas pengar att tjäna, för både stora och små företag med innovativa lösningar och idéer.

Principen om transparens och öppenhet är onekligen behjälplig när du lägger ditt anbud. Det är nämligen den som är stommen för de offentliga handlingar från tidigare kontrakt som du kan ta del av. Transparensprincipen säkerställer att all information eventuella leverantörer behöver för att lägga anbud finns tillgänglig för alla.

Det innebär en skyldighet för den offentliga sektorn, och en trygghet för dig som företagare. Misstänker du att principen om transparens och öppenhet inte följs, så kan du anmäla detta för granskning.