Så hanterar du kunder som klagar

· Tips
Author

Som företagare möter man ofta nya människor när man knyter kundkontakter. Alla är olika och har givetvis olika behov och åsikter som man gärna vädrar öppet. Det är avgörande för ett företag hur väl man kan hantera eventuell kritik och det är viktigt att veta hur man ska hantera alla slags kunder.

Låt kunden tala till punkt

Det bästa är att möta alla kunder oavsett kritik på ett professionellt sätt. Det gäller att sköta allt så smidigt som möjligt och vara beredd på olika situationer om en kund vill ge synpunkter eller klaga. Det är bland annat viktigt att lyssna ordentligt på kunden och låta den få tala till punkt. Man bör därefter alltid visa ett gott intresse och visa förståelse utan att börja försvara företaget och säg tack för klagomålet. Sedan kan man säga till kunden att man ska börja se på problemet och vad som har gått fel. Då börjar man direkt att se över åtgärderna och återställa felet. Här  får du fler värdefulla tips att tänka på när du möter en kund som inte är nöjd.

Samtal med kund

En väl utarbetad strategi för att hantera kritik och klagande kunder kan göra en stor skillnad och hjälpa er som företag att klara av olika slags situationer som är viktiga att kunna reda ut tull er fördel