Starta eget bidrag

· Starta företag
Author

Har du under en längre period gått som arbetssökande och har en affärsidé så kan du i vissa fall vara berättigad till starta eget bidra från din arbetsförmedling. Det är förmedlingen som avgör om din affärsidé är så pass genomförbar att de godkänner din ansökan om bidraget.

starta-egetTill och från så har längden på bidraget varit 3 och ibland upp till sex månader, vad arbetsförmedlingen kan hjälpa dig med är att pröva din affärsidé. Men också att ge dig utbildning och möjlighet att utveckla din idé. Det stöd du kan få är ett aktivitetsstöd och grundar sig på din arbetslöshetsersättning. Om du uppfyller villkoren för ersättning från a-kassan så kan du få minst 320 kronor per dag. Kan du dessutom redan från dag ett du startat ditt företag få inkomst så är detta en stor fördel då du första halvåret inte behöver ta ut någon lön från företaget utan kanske kan försöka att leva på ersättningen du får som starta eget bidrag.

Förutom bidraget så kan du få hjälp med annat såsom kurser och informationsträffar som kan vara bra för dig som startar ett företag för första gången. Försök att ta emot all hjälp du kan få från Almi, AF eller skatteverket om de erbjuder fri rådgivning vid din start av företaget. Dessa kan visa sig vara ovärderliga i efterhand. Om du funderar på detta med starta eget bidrag, så ta kontakt med din arbetsförmedling och undersök om du har möjlighet till detta. Och lycka till om det blir så att du blir företagare!