Starta en ekonomisk förening

· Starta företag, Tips
Author

När man talar om att starta företag är det i regel enskild näringsverksamhet eller aktiebolag som blir fokusen. Men det är inte utan anledning då majoriteten av alla verksamheter som startas under ett år faller in under dessa två kategorier. Men det finns dock andra former som är värt att diskutera. Här tar vi en titt på formen ekonomisk förening och vad den betyder.

En ekonomisk förening är en verksamhet där medlemmarna i föreningen drar någon form av ekonomisk fördel av att sitt medlemskap. Exakt vad denna eller dessa fördelar är beror stort på verksamheten och rollen en person tar i den.

Det finns flera krav som måste uppfyllas av en ekonomisk förening. Den måste bland annat ha en styrelse med minst tre personer som företräder medlemmarna. Tre av medlemmarna måste också vara medlemmar som inte bara är investerade medlemmar i verksamheten, det vill säga de som inte är delaktig i själva verksamheten och bara deltar med sin medlemsinsats. Föreningen måste även ha en revisor.

I en ekonomisk förening ska medlemmarna själva delta. Detta betyder att föreningen inte kan som sitt enda ändamål att göra något som kapitalplaceringar åt dem. Medlemmarna måste antingen vara leverantör, konsument eller annan sorts förbrukare av det föreningen har som verksamhet. Men de kan också delta med egen arbetsinsats eller utnyttja föreningens tjänster på något sätt.

Innan man startar sin förening är det klokt att konsultera någon kunnig inom området för råd och tips om hur man kommer igång med verksamheten. Typen av ekonomisk förening kan vara avgörande i detta skede. Planerar man till exempel på att starta en bostadsrättsförening kan man vända sig till någon som Bostadsjuristerna.

Efter beslut om att starta och då alla har betalat insatsen är det dags att anmäla om startad verksamhet. Detta ska göras inom sex månade av att beslutet om start är gjord och det kan man göra online på Verksamt.se.