Anlita en anbudskonsult

· Driva företag
Author

Att räkna och lämna anbud är en viktig process och rätt uträknad med en stabil marginal innebär det jobb för företaget och dess anställda under ett visst antal år framöver. Ibland kan kunskapen och tiden vara knapp och det kan vara en bra idé att ta hjälp av ett konsultföretag som är experter inom just anbudshantering.

Anbudet kan vara viktigt för företagets överlevnad eller åtminstone trygga företaget för några år framöver och det är ju i slutändan bara ett enda anbud som kan vinna upphandlingen därför är det noga att allt blir rätt. Det måste till ett avtal som passar både det företag som begär in offerter eller anbud och ditt företag som anbudslämnare. Det måste också finnas marginaler som täcker både försäljning, tjänster och leveranser.

Genom att lämna över anbudsförfarandet till en erfaren konsult har man större möjlighet att vinna anbudet men också chans att lägga ner mer tid på annat som man vill bli bättre på. Med tiden kan man lära sig mer även om anbudsförfaranden och vilka regler som gäller runt detta, särskilt vid offentliga upphandlingar där det är många som slåss om att vinna anbudet. För i slutändan handlar det om att vinna anbud utan att för den delen äventyra företagets ekonomiska, sociala, existentiella överlevnad.

I hård konkurrens är verkligheten den att många företag skriver anbud men bara ett vinner och attraktionskraften i anbudet får aldrig utlova något som inte överensstämmer med företagets uppriktiga potential. Det är lätt hänt att man börja skarva lite grann för att vinna anbudet med då ska man vara medveten om att det kan vara en direkt förlust som dessutom kan äventyra företagets anseende och trovärdighet, om man känner sig osäker på hur man ska gå tillväga när man lämnar ett anbud på ett jobb så är det en väl värd investering att ta hjälp av en professionell anbudskonsult som specialiserat sig på att skriva anbud som är korrekta och vinnande, dessutom får du stöd och rådgivning under hela processen.

Det finns ett otaligt antal råd och tips på vad du ska tänka på när du lämnar anbud, men de generella riktlinjerna säger att du ska läsa igenom anbudsförfrågningen noggrant och skaffa dig en överblick över vilka underlag och krav som följer med och se till att du och ditt företag uppfyller de krav och förväntningar som följer med anbudsförfrågningen, du kan alltså inte dra dig ur om du vinner anbudet utan du blir bunden till anbudet under hela tiden som anbudet gäller.