Socialt ansvarstagande för företag

· Driva företag, Tips
Author

En aspekt av företagande som bilvit allt med viktig är det sociala ansvarstagandet, både i ett lokalt och globalt perspektiv. Detta är något alla företag, stora som små, måste tänka på. Och det är en allt större fråga även för de som planerar att starta upp nya verksamheter.

Det första många tänker på i detta avseende är så klart miljön. Och medan miljön absolut bör vara i fokus är det viktigt att veta att socialt ansvarstagande även handlar om hur ett företag på verkar samhället i en ekonomiskt och socialt perspektiv.

Ansvarstagandet kan både vara internt och externt. Och medan det externa ansvaret ofta är det som talas om är det interna ansvaret också väldigt viktigt. Vad detta då handlar om är i grund och botten att arbetsmiljön på företaget ska vara bra för alla som jobbar där.

Externt arbete å andra sidan är till att börja med hur verksamheten påverkar samhället ur de ovannämnda perspektiven. Men även på vilket sätt företaget hjälper till att skapa förbättringar. Detta kan exempelvis ske i formen av donationer av pengar till olika organisationer eller hur företaget bistår med kunskap eller tid förbättringar av olika slag.